Những câu hỏi thường gặp: Tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018 tại UTM - Trường ĐH Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị

Những câu hỏi thường gặp: Tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018 tại UTM

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời một số câu hỏi liên quan tới công tác đăng ký dự thi của thí sinh.

Hỏi: Năm nay, thi THPT quốc gia có một số điểm mới. Để đăng ký dự thi và xét tuyển không gặp những sai sót đáng tiếc, thí sinh cần phải chú ý những điểm gì?

Trả lời: Năm nay, khi đăng ký dự thi, thí sinh phải điền thông tin vào phiếu đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển vào đại học hoặc vào các ngành đào tạo giáo viên của các trường cao đẳng. Việc đăng ký xét tuyển vào các trường đại học thí sinh thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

Thông tin cần điền trong phiếu đăng ký dự thi không khác nhiều so với năm 2016, 2017. Tuy nhiên, thí sinh cần lưu ý một số điểm mới và những điểm mà thí sinh các năm trước thường mắc lỗi:

– Thí sinh đang học lớp 12 phải đăng ký thi đủ các môn thành phần của bài thi tổ hợp; chỉ có thí sinh tự do đã tốt nghiệp hoặc thí sinh được bảo lưu điểm thi theo quy định của Quy chế mới được chọn các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp;

– Thí sinh giáo dục thường xuyên không phải thi môn ngoại ngữ để xét tốt nghiệp, tuy nhiên vẫn có thể đăng ký dự thi môn ngoại ngữ để sử dụng kết quả trong xét tuyển vào các trường;

– Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế còn hiệu lực theo quy định, để được miễn thi (đạt điểm tối đa) môn ngoại ngữ khi xét tốt nghiệp, cần phải điền đầy đủ thông tin trong mục 15 của Phiếu đăng ký dự thi. Tuy nhiên các thí sinh cần lưu ý: để có thể đăng ký xét tuyển vào các tổ hợp xét tuyển sử dụng kết quả môn ngoại ngữ, các thí sinh cần xem đề án tuyển sinh của trường dự định đăng ký xét tuyển. Nếu trường không thực hiện chính sách xét tuyển môn ngoại ngữ với chứng chỉ quốc tế thì thí sinh phải đăng ký dự thi môn ngoại ngữ để đăng ký xét tuyền đại học, cao đẳng (đồng thời đăng ký miễn thi môn ngoại ngữ để xét tốt nghiệp);

– Thí sinh có đăng ký sơ tuyển (vào các trường khối công an, quân đội, năng khiếu), cần sử dụng thống nhất số chứng minh nhân dân khi đăng ký dự thi và đăng ký sơ tuyển.

Khi điền thông tin đăng ký xét tuyển các thí sinh cần lưu ý:

– Điền chính xác thông tin về ưu tiên trong tuyển sinh, thông tin về mã trường, mã ngành và mã tổ hợp để xét tuyển phải phù hợp với môn thi đã đăng ký.

– Khi lựa chọn trường, ngành cần cân nhắc kỹ lượng trên cơ sở nghiên cứu các quy định trong Quy chế tuyển sinh.

————————————————————————–

Hỏi: Trong quy chế thi THPT quốc gia và xét tốt nghiệp THPT, Bộ Giáo dục và Đào tạo có quy định với thí sinh tự do đã tốt nghiệp, có thể đăng ký tại bất cứ đâu và dự thi tại bất cứ địa phương nào phù hợp. Tuy nhiên, với đối tượng là thí sinh tự do thi để xét tốt nghiệp (do năm 2017 chưa đỗ tốt nghiệp), Bộ Giáo dục và Đào tạo có lưu ý gì?
Trả lời: Đối với đối tượng thí sinh tự do chưa đỗ tốt nghiệp THPT đăng ký dự thi tại các trường THPT hoặc Trung tâm Giáo dục thường xuyên (đối với thí sinh Giáo dục thường xuyên). Đăng ký dự thi ở điểm đăng ký dự thi nào thì phải dự thi cùng với các thí sinh lớp 12 của điểm đăng ký dự thi đó. Những thí sinh này được quyền bảo lưu kết quả thi năm 2017 để xét tốt nghiệp theo quy định của quy chế thi THPT quốc gia và được chọn các môn thành phần của bài thi tổ hợp để xét tốt nghiệp (ví dụ: thí sinh được bảo lưu môn Vật lí sẽ chỉ cần đăng ký thi môn Hóa học, Sinh học để xét tốt nghiệp). Tuy nhiên, nhiều trường đại học không sử dụng kết quả thi được bảo lưu từ năm 2017 để xét tuyển nên thí sinh cần nghiên cứu đề án tuyển sinh của trường dự kiến đăng ký xét tuyển để đăng ký dự thi cho phù hợp.
Một điểm quan trọng mà thí sinh tự do chưa tốt nghiệp cần phải lưu ý: khác với thí sinh đang học lớp 12, việc đăng ký xét công nhận tốt nghiệp được thực hiện vào cuối tháng 5, thí sinh tự do nộp Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp cùng với Phiếu đăng ký dự thi.

————————————————————————–

Hỏi: Trong một số tài liệu ghi sau mỗi môn thi sẽ thu lại giấy nháp, vậy thí sinh có được lưu lại kết quả làm bài của mình để dò với đáp án hay không?
Trả lời: Trong kỳ thi THPT quốc gia, các môn thi như Toán, Ngữ văn, các môn ngoại ngữ, thí sinh không phải nộp lại giấy nháp và đề thi. Còn lại, đối với các bài thi tổ hợp, sau hai môn thi thành phần đầu tiên của từng bài thi, thí sinh phải nộp lại đề thi và giấy nháp. Tuy nhiên, thí sinh không phải nộp lại đề và giấy nháp ở môn cuối cùng của bài tổ hợp (môn sinh học trong bài khoa học tự nhiên và môn giáo dục công dân trong bài khoa học xã hội). Do các môn thành phần của bài thi tổ hợp được làm trên cùng một phiếu trả lời trắc nghiệm nên thí sinh có thể lưu lại phương án trả lời tất cả các môn thành phần của bài thi trên giấy nháp môn thi cuối cùng.

————————————————————————–

Hỏi: Theo Quy chế thi THPT quốc gia, thí sinh tự do thi để xét công nhận tốt nghiệp học theo chương trình nào phải đăng ký dự thi theo quy định của chương trình đó. Năm 2017 thí sinh dự thi nhưng chưa đỗ tốt nghiệp, thí sinh tiếp tục theo học tại Trung tâm giáo dục thường xuyên. Để xét công nhận tốt nghiệp, thí sinh có cần đăng ký thi môn ngoại ngữ hay không?

Trả lời: Việc xác định thí sinh học theo chương trình nào phải căn cứ vào học bạ. Nếu trong học bạ của thí sinh (ít nhất là lớp 12) có kết quả học tập do Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp thì thí sinh được phép đăng ký dự thi theo quy định đối với thí sinh giáo dục thường xuyên và không phải đăng ký dự thi môn ngoại ngữ.

————————————————————————–

Hỏi: Để có kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào các trường đại học, co đẳng thí sinh đã đăng ký thi cả hai bài thi tổ hợp. Nếu có một bài thành phần trong bài thi tổ hợp có kết quả dưới 1,0 điểm, thí sinh có được xét công nhận tốt nghiệp không? Việc sử dụng kết quả thi để xét tuyển sẽ được thực hiện như thế nào?

Trả lời: Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT quy định: Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh phải thi 3 bài thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và tự chọn 1 trong số 2 bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội. Quy chế cũng qui định thí sinh có thể đăng ký dự thi cả hai bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội. Trong trường này điểm bài thi nào cao hơn sẽ được tính để xét công nhận tốt nghiệp THPT.
Tuy nhiên, thí sinh cần lưu ý: đã đăng ký dự thi bài thi tổ hợp nào thì phải dự thi hết các môn thành phần của bài thi tổ hợp đó, kể cả trường hợp đăng ký dự thi cả 2 bài thi tổ hợp.

Nếu thí sinh đăng ký dự thi cả 2 bài thi tổ hợp mà không dự thi 1 bài sẽ bị coi là bỏ thi bài thi đã đăng ký để xét tốt nghiệp và vì vậy thí sinh sẽ không được xét công nhận tốt nghiệp.

Khi thí sinh có kết quả của cả hai bài thi tổ hợp, hệ thống sẽ tự xác định bài tổ hợp nào không có môn thi thành phần bị điểm “liệt” (điểm từ 1,0 trở xuống) để xét công nhận tốt nghiệp cho thí sinh.

Trường hợp cả hai bài thi tổ hợp đều không có môn thành phần bị điểm “liệt”, hệ thống sẽ chọn bài thi có kết quả cao hơn để xét công nhận tốt nghiệp. Như vậy, trong 2 bài thi tổ hợp chỉ cần 1 bài không có môn thành phần bị điểm “liệt” là thí sinh được xét công nhận tốt nghiệp.
Đối với bài thi có môn thành phần bị điểm “liệt”, nếu đã tốt nghiệp, thí sinh không thể dùng kết quả cả bài thi đó để xét tuyển đại học, cao đẳng, nhưng vẫn có thể dùng kết quả của các môn thành phần có kết quả trên 1,0 điểm để đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng.

————————————————————————–

Hỏi: Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp được bảo lưu tối đa là bao nhiêu môn? Năm 2017, thí sinh có điểm khuyến khích là do có giấy chứng nhận nghề. Năm nay thí sinh có thể tiếp tục sử dụng giấy chứng nhận nghề để được hưởng chế độ khuyến khích hay không?

Trả lời: Về điểm bảo lưu, nếu năm 2017 thí sinh thi đủ số môn, không bị kỷ luật ở mức hủy kết quả thi thì những môn thi có kết quả từ 5 điểm trở lên, thí sinh được bảo lưu và dùng kết quả bảo lưu để xét công nhận tốt nghiệp.

Về điểm khuyến khích, nếu năm 2017 thí sinh có chứng chỉ nghề theo đúng quy định và đã được hưởng điểm khuyến khích thì thí sinh vẫn được hưởng điểm khuyến khích đó để xét công nhận tốt nghiệp năm 2018.

————————————————————————–

Hỏi: Tại trường THPT thí sinh đang theo học tiếng Anh nhưng thí sinh cũng đã theo học tiếng Đức nhiều năm và có chứng chỉ tiếng B1 tiếng Đức do ZfA cấp còn giá trị, vậy thí sinh có thể dùng chứng chỉ tiếng Đức để đăng ký miễn thi môn ngoại ngữ không? Để lấy kết quả xét vào các trường đại học thí sinh cần đăng ký dự thi môn ngoại ngữ nào?

Trả lời: Theo Quy chế thi THPT quốc gia, thí sinh có thể dùng chứng chỉ B1 tiếng Đức để đăng ký miễn thi môn ngoại ngữ và được nhận điểm tối đa môn ngoại ngữ để xét công nhận tốt nghiệp. Để xét tuyển vào các trường đại học, thí sinh chọn ngành, chọn trường và chọn tổ hợp mà trường quy định cho ngành đã được chọn để đăng ký dự thi; trong trường hợp ngành/trường lấy các tổ hợp có cả tiếng Anh và tiếng Đức thì thí sinh có thể đăng ký dự thi một trong 2 ngôn ngữ: tiếng Anh hoặc tiếng Đức.

————————————————————————–

Hỏi: Về khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên, năm nào cũng có những thí sinh làm đơn khiếu kiện. Bộ Giáo dục và Đào tạo có lưu ý gì không?

Trả lời: Hiện nay ưu tiên trong tuyển sinh bao gồm: Ưu tiên theo đối tượng và ưu tiên theo khu vực. Trong Quy chế tuyển sinh, Hướng dẫn tuyển sinh đã đưa ra các quy định về minh chứng cần có để được hưởng ưu tiên theo đối tượng; danh mục các xã phường được hưởng ưu tiên khu vực đã được công bố công khai trên cổng thông tin của Bộ, các thí sinh có thể tham khảo.

Như vậy, trước khi điền thông tin về ưu tiên trong tuyển sinh, các thí sinh cần đọc kỹ các văn bản trên. Ngoài ra, hệ thống quản lý của Bộ có chức năng rà soát chế độ ưu tiên đối tượng: nếu thí sinh điền thông tin sai, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh cho đúng. Do vậy, thí sinh khi nhận được bản in kết quả đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển, cần rà soát kỹ trước khi ký xác nhận.

————————————————————————–

Hỏi: Năm nay thí sinh học lớp 12 sắp sửa tham gia kì thi THPT quốc gia để xét tuyển vào đại học, thí sinh có thể đăng kí xét tuyển vào cùng 1 ngành của 1 trường với nhiều tổ hợp được không? Ví dụ như: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển sinh ngành Công nghệ Thông tin với 2 tổ hợp Toán, Vật lý, Tiếng Anh và Toán, Vật lý, Hóa học thì thí sinh có thể đăng kí xét cả 2 tổ hợp không?

Trả lời: Thực tế, các trường đại học thường dùng nhiều tổ hợp để xét tuyển vào một ngành và có quy định cụ thể về cách xét tuyển giữa các tổ hợp này. Để tăng khả năng trúng tuyển, thí sinh có thể đăng ký nhiều tổ hợp để xét tuyển vào một ngành. Tuy nhiên, phải lưu ý

– Mỗi một tổ hợp là một nguyện vọng;

– Nên đặt tổ hợp gồm các môn thi mà thí sinh có ưu thế ở thứ tự ưu tiên cao hơn.

————————————————————————–

Hỏi: Thí sinh có thể đăng kí một lúc 2 ngành vào cùng 1 trường đại học không? Và thứ tự xét tuyển như thế nào?

Trả lời: Theo Quy chế tuyển sinh năm 2018, thí sinh có thể đăng ký không hạn chế số nguyện vọng. Ở mỗi nguyện vọng, thí sinh phải đăng ký mã trường, mã ngành, mã tổ hợp để xét tuyển. Như vậy, thí sinh có thể đăng ký nhiều ngành/nhiều tổ hợp trong một trường; mỗi ngành/mỗi tổ hợp trong ngành là một nguyện vọng. Khi đăng ký xét tuyển, ngay từ đầu, thí sinh phải xếp thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng đó.

————————————————————————–

Hỏi: Hiện tại thí sinh đang học ở ngoài Bắc và thí sinh có dự định sau khi kết thúc kì thi THPT quốc gia, biết điểm thí sinh sẽ nộp vào trường đại học ở khu vực TPHCM liệu có được hay không?

Trả lời: Ngay từ bây giờ, khi đăng ký dự thi, thí sinh đã có thể đăng ký xét tuyển vào các trường đại học ở phía Nam (những trường có vùng tuyển sinh trong cả nước).
Trong trường hợp chưa đăng ký xét tuyển vào các trường này thì sau khi có kết quả thi, thí sinh có thể thay đổi, bổ sung nguyện vọng một lần để đăng ký bổ sung các trường đại học tại TPHCM.

————————————————————————–

Hỏi: Với xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, thí sinh cần đăng ký bao nhiêu nguyện vọng là đủ? Các thí sinh cần chú ý những gì?

Trả lời: Mặc dù Quy chế tuyển sinh không hạn chế số nguyện vọng, nhưng thí sinh cần cân nhắc xem xét kỹ từng nguyện vọng trước khi đăng ký, phải đảm bảo các nguyện vọng đăng ký phù hợp với năng lực của mình nhưng cũng là những ngành mình yêu thích để đảm bảo được làm công việc yêu thích hoặc phù hợp với năng lực, khi đã trúng tuyển không phải cân nhắc việc có nên nhập học hay không.

Tại thời điểm này, thí sinh chưa có kết quả thi, nên về cơ bản thí sinh phải chọn cả 3 trường/nhóm trường: nhóm trường cao hơn năng lực trung bình của thí sinh một chút; nhóm trường hoàn toàn phù hợp với năng lực của thí sinh và nhóm thấp hơn so với năng lực để phòng những rủi ro khi thi cử.

Ngoài ra, thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng cũng cần cân nhắc kỹ. Về cơ bản nguyện vọng thí sinh yêu thích hơn sẽ được đặt lên trên để đạt được các mục đích trên.

————————————————————————–

Hỏi: Từ ngày 01/4/2018, Cổng thông tin điện tử tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: http://thituyensinh.vn đã đưa các thông tin hỗ trợ cho thí sinh đăng ký xét tuyển. Được biết, hiện đã có trên 300 cơ sở đào tạo đại học và các trường cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên công khai đề án tuyển sinh năm 2018 trên cổng thông tin này. Thí sinh phải làm gì để có thể tận dụng tốt việc truy cập cổng thông tin để phục vụ cho việc làm hồ sơ, lựa chọn ngành học, trường học?

Trả lời: Trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo có đưa các thông tin về mã trường, mã ngành và mã các tổ hợp để xét tuyển vào ngành đó. Ngoài ra, trên Cổng thông tin còn có danh mục ưu tiên khu vực quy định các xã khu vực 1, khu vực 2 và khu vực 3. Sử dụng các thông tin này, thí sinh có thể điền chính xác thông tin đăng ký xét tuyển và cũng xác định được chính xác khu vực ưu tiên mình được hưởng.

Bên cạnh đó, Cổng thông tin điện tử của Bộ cũng đăng tải đầy đủ các văn bản liên quan đến thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng như: Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT, Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy và các văn bản hướng dẫn kèm theo. Thí sinh có thể tham khảo thông tin từ các văn bản này để nắm được quy định liên quan đến đăng ký dự thi, dự thi và xét công nhận tốt nghiệp; các quy định về chế độ ưu tiên và quy định về xét tuyển.

————————————————————————–

Hỏi: Với bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội, các thí sinh tự do đã tốt nghiệp, thí sinh hệ giáo dục thường xuyên sẽ phải lựa chọn môn thi như thế nào, việc xếp phòng thi ra sao?

Trả lời: Để được xét công nhận tốt nghiệp, thí sinh là học viên lớp 12 Giáo dục thường xuyên năm học 2017 – 2018 phải đăng ký dự thi 3 bài thi: Toán, Ngữ văn và chọn 1 trong 2 bài thi tổ hợp (thí sinh cũng có thể đăng ký cả 2 bài thi tổ hợp và sử dụng bài thi có kết quả cao hơn để xét tốt nghiệp). Lưu ý: Bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội đối với thí sinh Giáo dục thường xuyên chỉ có 2 môn thi thành phần là Lịch sử và Địa lí.

Thí sinh tự do đã tốt nghiệp chỉ đăng ký các môn thi phù hợp với yêu cầu xét tuyển của các ngành mà thí sinh sẽ đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng. Các thí sinh này có thể chọn thi các môn thành phần của bài thi tổ hợp và được xếp vào các phòng thi riêng tại điểm thi theo môn thi mà thí sinh đó đăng ký. Thí sinh Giáo dục thường xuyên cũng được xếp vào các phòng thi riêng tại điểm thi khi dự thi bài tổ hợp Khoa học Xã hội.

————————————————————————–

Hỏi: Có những quy định gì cho phần khai số Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân, vì hiện nay vẫn có cả Chứng minh nhân dân mẫu cũ (9 số), Chứng minh nhân dân mẫu mới hoặc Thẻ căn cước công dân (12 số)?
Trả lời: Mục 4 trong Phiếu đăng ký dự thi dành 12 ô để điền số Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân. Trường hợp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân có 12 số, các em điền bình thường; trường hợp Chứng minh nhân dân chỉ có 9 số, các em điền vào 9 ô bên phải và để trống 3 ô bên trái.

————————————————————————–

Hỏi: Với những đối tượng ưu tiên, cần điền thông tin vào Phiếu đăng ký dự thi ra sao?

Trả lời: Chế độ ưu tiên trong xét công nhận tốt nghiệp THPT bao gồm:

– Diện ưu tiên: Diện 1 là những thí sinh bình thường, không được cộng điểm ưu tiên; thí sinh Diện 2 được cộng 0,25 điểm,và Diện 3 được cộng 0,5 điểm.

– Điểm khuyến khích được cộng cho thí sinh có các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học (đối với thí sinh giáo dục thường xuyên) và chứng chỉ nghề, đoạt giải cá nhân, tập thể trong các kỳ thi quốc tế, thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh.

Điều 36, Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT quy định chi tiết về diện ưu tiên và mức cộng điểm khuyến khích. Khi đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, thí sinh cần điền thông tin về chế độ ưu tiên (diện ưu tiên và điểm khuyến khích) ở mục 11 và 12 trong Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT.

– Chế độ ưu tiên trong xét tuyển gồm ưu tiên theo khu vực và ưu tiên theo đối tượng được quy định cụ thể tại Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học hệ chinh quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy. Khi đăng ký dự thi, thí sinh điền thông tin về chế độ ưu tiên trong xét tuyển vào mục 17 và mục 18 trong Phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển vào đại học, cao đẳng.
Bộ GDĐT

Câu 1: Miễn thi ngoại ngữ: trong tài liệu hướng dẫn có ghi rõ các chứng chỉ có giá trị sử dụng đến ngày 23/6/2018. Tuy nhiên, hiện tại một số học sinh mới đang đăng ký thi, nếu chưa lấy được chứng chỉ trước ngày nộp hồ sơ (20/4/2018) thì có được đăng ký mục miễn thi ngoại ngữ hay không?

Đáp:

Theo quy định tại công văn số 991/BGDĐT-QLCL năm 2018 Hướng dẫn Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ngày 15/03/2018 về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018 có quy định tại Phụ lục II, khoản “I. Đăng ký dự thi”, điểm 2 :” Thí sinh có một trong các chứng chỉ có giá trị sử dụng đến ngày 23/6/2018…” sẽ được miễn bài thi ngoại ngữ. Như vậy, chậm nhất ngày 20/4/2018 nếu thí sinh không có một trong các chứng chỉ trong danh mục đã nêu tại công văn 991 không được miễn bài thi ngoại ngữ.

———————————————————

Câu 2: Đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng: Nếu thí sinh đăng ký cùng 1 trường, cùng 1 ngành, nhưng mã tổ hợp môn xét tuyển khác nhau có được không?

Đáp:
Được cùng 1 trường, cùng 1 ngành, nhưng mã tổ hợp môn xét tuyển khác nhau được coi hai nguyện vọng khác nhau.

———————————————————

Câu 3: Điểm khuyến khích được cộng thêm: nếu học sinh đoạt giải thí nghiệm thực hành, thi văn nghệ, TDTT,… từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp THPT của năm lớp 10 hoặc lớp 11 thì có được cộng điểm ưu tiên hay không?

Đáp:

Có.

Quy chế thi THPT quốc gia tại Chương VIII, điều 36, khoản 2 điểm b có quy định “Đoạt giải cá nhân và đồng đội trong các kỳ thi thí nghiệm thực hành môn Vật lí, Hoá học, Sinh học; thi văn nghệ; thể dục thể thao; hội thao giáo dục quốc phòng; cuộc thi khoa học kỹ thuật; viết thư quốc tế do ngành Giáo dục phối hợp với các ngành chuyên môn từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp THPT” như vậy kết quả được bảo lưu trong toàn cấp học.

———————————————————

Câu 4: Đăng ký bài thi/môn thi. Thí sinh chưa tốt nghiệp THPT đăng ký hai bài thi tổ hợp KHTN và KHXH nhưng khi dự thi chỉ dự thi một trong hai bài thi tổ hợp. Những thí sinh này có được xét công nhận tốt nghiệp THPT không?

Đáp:

Không.

Vì thí sinh này đã bỏ bài thi.

———————————————————

Câu 5: Từ ngày 1/4/2018 đến 20/4/2018 thí sinh đã nộp hồ sơ ĐKDT cho Điểm tiếp nhận hồ sơ nay muốn thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường Đại học có phải thay lại bộ hồ sơ khác không?

Đáp:

Có.

Thông tin trên phiếu đăng ký dự thi có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của thí sinh, Điểm tiếp nhận hồ sơ ĐKDT không được phép nhận các hồ sơ có sự tẩy xóa, sửa chữa. Cần giải thích cho thí sinh được biết: “Khi có kết quả thi, thí sinh được phép thay đổi một lần duy nhất nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp” nên thí sinh không cần phải thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường Đại học khi đã nộp hồ sơ ĐKDT.

———————————————————

Câu 6: Em là thí sinh tự do chưa tốt nghiệp, năm 2017 em dự thi tốt nghiệp THPT đủ các môn và không bị kỷ luật về thi nhưng chưa đỗ tốt nghiệp, điểm bài thi môn Vật lý em được 6. Nếu em muốn đăng ký điểm bảo lưu môn Vật lý để xét công nhận tốt nghiệp THPT và không muốn dự thi môn Vật lý thì em phải khai trong phiếu ĐKDT như thế nào? Nếu em muốn đăng ký điểm bảo lưu môn Vật lý để xét công nhận tốt nghiệp THPT nhưng đồng thời muốn đăng ký dự thi môn Vật lý để xét tuyển vào các trường Đại học, em phải khai trong phiếu ĐKDT như thế nào?

Đáp:

Trường hợp thứ nhất: em muốn đăng ký điểm bảo lưu môn Vật lý để xét công nhận tốt nghiệp THPT và không muốn dự thi môn Vật lý thì em phải chọn bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, ghi điểm bảo lưu vào ô môn Vật lý trong mục 16; Trong mục 14 khoản b) Đăng ký môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp khoanh tròn ô môn thi Vật lý và ghi bên dưới chữ “Không thi”. Ví dụ dưới

Trường hợp thứ hai: em muốn đăng ký điểm bảo lưu môn Vật lý để xét công nhận tốt nghiệp THPT nhưng đồng thời muốn đăng ký dự thi môn Vật lý để xét tuyển vào các trường Đại học thì em phải chọn bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, ghi điểm bảo lưu vào ô môn Vật lý trong mục 16; Trong mục 14 khoản b) Đăng ký môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp ô môn thi Vật lý em phải đánh dấu “X”. Ví dụ dưới

———————————————————

Câu 7: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT muốn đăng ký dự thi để tuyển sinh vào các trường Đại học công lập và các trường Cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên nộp hồ sơ tại đâu? Hồ sơ đăng ký dự thi gồm những gì?

Đáp:

– Thí sinh đã tốt nghiệp THPT muốn đăng ký dự thi để tuyển sinh vào các trường Đại học công lập và các trường Cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên nộp hồ sơ tại Phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã nơi thí sinh cư trú.

– Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

+ Túi hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển vào Đại hoc, Cao đẳng (theo mẫu của Bộ GD&ĐT) bên trong có 02 Phiếu đăng ký dự thi. Thí sinh có trách nhiệm khai đầy đủ, chính xác các thông tin trong Phiếu đăng ký dự thi. Dán ảnh 4×6 lên túi đăng ký dự thi, Công an xã phường nơi thí sinh đang cư trú ký tên và đóng dấu (chỉ đóng một dấu có phần giáp lai trên ảnh)

+ Bằng tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp (bản sao);

+ 02 ảnh cỡ 4×6 cm, 02 phong bì bên trên ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh;

+ Photocopy hai mặt giấy chứng minh nhân dân (hoặc thẻ căn cước công dân) lên trên tờ giấy A4 (không cần chứng thực).

———————————————————

Câu 8: Chào Ban tư vấn. Mùa tuyển sinh 2018, cách thức tuyển sinh ĐH – CĐ của UTM như thế nào? Cơ hội việc làm khi tốt nghiệp tại UTM có cao không?

Trả lời:

Thân chào em!

Năm 2018, UTM thực hiện tuyển sinh ĐH, CĐ đồng thời theo 2 phương thức:

+ Phương thức 1: Xét kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (tại cụm thi do trường đại học chủ trì).

– Điểm & thời gian xét tuyển căn cứ theo quy định của Bộ GDĐT.

+ Phương thức 2: Xét học bạ THPT

– Điều kiện xét tuyển là tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 trở lên đối với trình độ Đại học
Mã trường UTM là DCQ. Tất cả các ngành tại UTM đều xét tuyển theo 2 phương thức trên đối với 4 tổ hợp môn tương ứng từng ngành.

=> Về cơ hội nghề nghiệp: UTM có Trung tâm hướng nghiệp và Việc làm sinh viên, sẽ hỗ trợ giới thiệu việc làm cho em nếu em có nhu cầu. Hàng tháng, UTM đều tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm về kỹ năng xin việc và phỏng vấn cũng như giới thiệu việc làm đến với các bạn sinh viên trong trường. Ngoài ra, UTM cũng thường xuyên phối hợp với các cơ quan, công ty, doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước tổ chức Ngày hội việc làm cho sinh viên. Tỷ lệ sinh viên UTM tốt nghiệp hàng năm tìm được việc làm phù hợp luôn đạt trên 90%.

———————————————————

Câu 9: Được biết, năm 2018, UTM thực hiện đồng thời 2 phương thức tuyển sinh: Xét theo Kết quả kỳ thi THPT Quốc gia và Xét theo Học bạ THPT, vậy có gì khác nhau khi trúng tuyển theo 2 phương thức này? Nếu tham gia cùng lúc 2 cách có được không?

Trả lời:

Thân chào em!

Năm 2018, UTM thực hiện tuyển sinh ĐH-CĐ theo 2 phương thức là Xét theo Kết quả kỳ thi THPT Quốc gia và Xét theo Học bạ THPT. Không có bất kỳ sự phân biệt nào giữa các thí sinh trúng tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia và thí sinh trúng tuyển theo Học bạ THPT. Theo đó, các bạn sẽ được học cùng một chương trình đào tạo, cùng thời gian đào tạo, thụ hưởng cơ sở vật chất như nhau và sau khi tốt nghiệp sẽ đều nhận được bằng ĐH-CĐ chính quy, phôi bằng do Bộ GD-ĐT cấp.

Nhà trường khuyến khích các thí sinh thực hiện đồng thời cả hai phương thức tuyển sinh trên nhằm tăng khả năng trúng tuyển của mình vào Trường.

———————————————————

Câu 10: Trường đại học UTM tuyển sinh các ngành nghề nào đối với trình độ ĐH và CĐ. Thời gian đào tạo và bằng cấp sau khi tốt nghiệp như thế nào?

Trả lời:

Thân chào em!

UTM là trường đại học đào tạo đa ngành, đa bậc học ở cả hai cấp độ ĐH, CĐ, thuộc các nhóm ngành đào tạo như: Công nghệ thông tin, Kế toán, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Luật kinh tế, Du lịch, Quản lý nhà nước, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nga

+ Trình độ ĐH: Thời gian đào tạo 4 năm.

Tất cả các ngành tại UTM xét tuyển đối với 4 tổ hợp môn tương ứng từng ngành. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên nhận bằng ĐH, phôi bằng của Bộ GDĐT cấp.

———————————————————

Câu 11: Em tốt nghiệp THPT năm 2017, nếu năm nay em tham gia xét theo Học bạ vào UTM thì có được không?

Trả lời:

Thân chào em!

Đối với phương thức xét theo Học bạ THPT, năm 2018, UTM xét tuyển các thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đạt mức điểm theo yêu cầu. Trong đó, Nhà trường không phân biệt thí sinh tốt nghiệp THPT năm nào. Như vậy, em đã tốt nghiệp THPT năm 2017 thì vẫn sẽ được tham gia xét tuyển theo Học bạ năm 2018 vào UTM nếu đáp ứng các yêu cầu về điểm.

Điều kiện xét tuyển Học bạ năm 2018 như sau: Tổng điểm trung bình năm học lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên đối với trình độ Đại học.
Kể từ ngày 02/05/2018, mời em hoàn tất hồ sơ xét tuyển và nộp về UTM.

Địa chỉ lien hệ: Trung tâm tư vấn tuyển sinh UTM – Số 431 Tam Trinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội. Điện thoại: (04) 37632890

———————————————————

Câu 12: Ban tư vấn có thể cho em biết chính sách học bổng hỗ trợ sinh viên khi theo học tại trường? Em xin cảm ơn!

Trả lời:

Thân chào em!

Tất cả học bổng dành cho sinh viên, học sinh UTM được cấp thông qua Quỹ học bổng UTM. Hàng năm, Quỹ học bổng UTM sẽ trao Học bổng “UTM tài năng” và Học bổng “UTM vượt khó” cho sinh viên đạt thành tích cao trong quá trình học tập tại trường vào Lễ tổng kết năm học hàng năm.

Đặc biệt, Quỹ học bổng UTM cũng sẽ dành Học bổng toàn phần “UTM thắp sáng ước mơ” cho những bạn trúng tuyển vào trường có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và có kết quả học tập 3 năm THPT đạt loại khá trở lên.

Song song với các Học bổng trên đến từ Nhà trường, hàng năm, sinh viên UTM cũng sẽ có cơ hội nhận được hàng trăm suất học bổng giá trị do các đơn vị/ tổ chức/ doanh nghiệp trong và ngoài nước trao tặng.

* Quỹ học bổng UTM là quỹ học bổng thường niên dành cho sinh viên, học sinh UTM được đóng góp và tài trợ từ các nguồn sau:

– Ngân sách Nhà trường được Chủ tịch Hội đồng Quản trị phê duyệt trong mỗi năm học

– Nhận tài trợ từ các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân

– Nhận đóng góp từ cán bộ – giảng viên – nhân viên Nhà trường

Thông tin chi tiết về Học bổng tại UTM tại Địa chỉ lien hệ: Trung tâm tư vấn tuyển sinh UTM – Số 431 Tam Trinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội. Điện thoại: (04) 37632890

Thông tin cùng em!

———————————————————

Câu 13: Theo học ở UTM, sinh viên có được tham gia nhiều các hoạt động ngoại khóa để ứng dụng kiến thức vào thực tiễn và rèn luyện kỹ năng không?

Trả lời:

Thân chào em!

Theo học tại UTM, các bạn sinh viên sẽ được thỏa sức rèn luyện và phát triển toàn diện tại hơn 20 CLB – Đội – Nhóm. Tại mỗi học kỳ, các bạn còn được tham dự hàng trăm hội thảo chuyên đề, các khóa huấn luyện kỹ năng mềm miễn phí.
Các tài năng sinh viên UTM còn được thỏa sức sáng tạo tại hoạt động Sinh viên nghiên cứu khoa học, các cuộc thi theo đặc thù từng khoa và vươn xa hơn tại các đấu trường toàn thành, toàn quốc.

Bên cạnh đó, UTM là một trong những trường Đại học có nhiều hoạt động Đoàn – Hội sôi nổi nhất như: chiến dịch Mùa hè xanh, chiến dịch Xuân tình nguyện, phong trào Sinh viên 5 tốt, Tiếp sức mùa thi,… Tham gia các hoạt động này chính là cơ hội để các bạn có thể rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng toàn diện cho bản thân.

Do vậy, UTM tự hào sẽ là nơi ươm mầm tài năng, hoàn thiện kiến thức – kỹ năng cho các bạn trên hành trình chinh phục tri thức.
Địa chỉ lien hệ: Trung tâm tư vấn tuyển sinh UTM – Số 431 Tam Trinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội. Điện thoại: (04) 37632890
Thông tin cùng em!

Đăng ký tư vấn

Trường Đại học
Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị

uts

Tuyển dụng cao học