Ngành Kỹ thuật Môi trường - Trường ĐH Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị

Ngành Kỹ thuật Môi trường

Được thành lập từ năm 1995, hơn 16 năm qua, khoa Công nghệ & Quản lý Môi trường trường ĐH UTM luôn đi đầu trong dạy học bậc đại học và tạo dựng được nhiều tiền đề để nâng cao chất lượng dạy học.

Khoa đã xây dựng thư viện chuyên ngành với các giáo trình chuyên sâu của ngành học phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu và học tập của giảng viên và sinh viên.

Hệ thống phòng thí nghiệm của trường được trang bị đầy đủ các trang thiết bị dành cho việc thực nghiệm. 100% giảng viên cơ hữu của khoa nhận học vị tiến sĩ và thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ & Quản lý Môi trường ở các trường đại học danh tiếng của nước ngoài.

Bên cạnh, Khoa CN&QL Môi trường là một trong những khoa luôn đẩy mạnh và có mối quan hệ hợp tác tốt với các viện, trung tâm nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức chuyên ngành trong và ngoài nước, thường xuyên tổ chức các Hội thảo chuyên đề, trao đổi học thuật với các chuyên gia trong ngành trong và ngoài nước. Bản thân các giảng viên của khoa cũng thường xuyên tham gia các dự án Nghiên cứu khoa học quy mô lớn (cấp thành, cấp nhà nước).

Căn cứ trên những thành quả thiết thực ấy, ngày 15/9/2011, Bộ GD& ĐT đã chính thức đồng ý cho trường ĐH UTM đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Môi trường (theo Công văn số 4208/GĐ-BGDĐT). Chỉ tiêu đào tạo của khoá 1 là 30 học viên cao học.

Hiện tại, nhà trường và khoa đang lên kế hoạch cụ thể về việc tuyển sinh học viên cao học và chương trình đào tạo. Các thông tin liên

Đăng ký tư vấn

Trường Đại học
Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị

uts

Tuyển dụng cao học