Ngành Bất động sản - Trường ĐH Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị

Ngành Bất động sản

– Đào tạo sinh viên có nền tảng kiến thức đa dạng về kinh tế, tài chính, luật và kinh doanh bất động sản.

– Trang bị cho họ kỹ năng thực hành để có thể tạo ra và quản lý tài sản hiệu quả trong bối cảnh một nền kinh tế đang chuyển đổi và hội nhập.

– Đào tạo kết hợp giữa quy hoạch không gian đô thị với quản lý tài chính trong lĩnh vực bất động sản

Lĩnh vực bất động sản là một trụ cột chính trong nền kinh tế của mỗi quốc gia, có liên hệ chặt chẽ với các hoạt động đầu tư, tài chính. Với lợi thế là Trường đầu tiên trong cả nước đào tạo chính quy về bất động sản ở cả ba trình độ cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ,sản phẩm đào tạo của Ngành là những nhà đầu tư, kinh doanh bất động sản chuyên nghiệp, nhà hoạch định chính sách kinh tế bất động sản, nhà quản lý bất động sản, chuyên viên trong lĩnh vực tài chính, định giá, môi giới bất động sản…

Đăng ký tư vấn

Trường Đại học
Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị

uts

Tuyển dụng cao học