Học phí - Trường ĐH Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị

Học phí

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ HỮU NGHỊ

THÔNG BÁO

– Học phí đại học chính quy: 400.000đ/1 tín chỉ ( Học phí toàn khóa 48.000.000đ);

– Học phí thạc sĩ:

+ Ngành Luật kinh tế: Học phí toàn khóa học 56.000.000đ;

+ Ngành Quản lý kinh tế, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh: học phí toàn khóa 48.000.000đ;

+ Ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm: học phí 40.000.000đ

Đăng ký tư vấn

Trường Đại học
Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị

uts

Tuyển dụng cao học