Đời sống sinh viên Archives - Trường ĐH Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị

Đời sống sinh viên

Trong thời kỳ hội nhập, các quan hệ kinh tế muốn diễn ra tốt đẹp không thể thiếu hệ thống pháp luật chặt chẽ. Đó chính là lý do ngành ...
10 Tháng Sáu, 2020
Hòa vào không khí chào đón năm mới của cả nước, ngày 31/01/2018 thầy và trò trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị đã tổ chức thành ...
10 Tháng Sáu, 2020
Chương trình ngày hội hiến máu “Việt Nam Youth Festival” Thực hiện cuộc vận động hiến máu của Hội thanh niên vận động hiến máu Hà Nội và với truyền thống ...
10 Tháng Sáu, 2020
Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2017-2018, đồng thời phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên để xây ...
10 Tháng Sáu, 2020

Trường Đại học
Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị

uts

Tuyển dụng cao học

Copyright © 2020 UTM | Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị