Chương trình ngày hội hiến máu “Việt Nam Youth Festival” - Trường ĐH Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị

Chương trình ngày hội hiến máu “Việt Nam Youth Festival”

Chương trình ngày hội hiến máu “Việt Nam Youth Festival”

Thực hiện cuộc vận động hiến máu của Hội thanh niên vận động hiến máu Hà Nội và với truyền thống nhân ái “ thương người như thể thương thân  của dân tộc Việt Nam.

Một phong trầo hiến máu và kêu gọi hiến máu nhân đạo đang diễn ra rất sôi nổi trên khắp nước ta, đặc biệt là hệ thống các trường đại học.

Hiến máu là một hành động cho đi những giọt máu trong cơ thể chúng ta một cách tự nguyện nhằm giúp đỡ những người cần đên nó. Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp.

Hưởng ứng phong trào trên sinh viên trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị kết hợp cùng đội thanh niên vận động hiến máu kí túc xá Pháp Vân cùng một số sinh viên trường khác như: Viện Đại học Mở Hà Nội, Đại học Kinh tế kĩ thuật công nghiệp HN, Cao đẳng dược HN, Đại học Bách Khoa HN,…đã tham gia một số điểm hiến máu. Cùng nhau tham gia rất nhiều  chương trình tình nguyện “ hiến máu cứu người “ trên toàn thủ đô Hà Nội.

Điển hình ngày 24-25/11/2018 . Tại trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công thương TW,  . Sinh viên trường UTM cùng với một số sinh viên trường khác đã tham gia vơi tinh thần tự nguyện , nhiệt tình, hăng hái, đã đi đến những khu vực tuyên truyền vận động như: giảng đường trường đại học, điểm xe bus , khu dân cư, xóm trọ,…tuyên truyền một cách tích cực nhất.tham gia tổ chức chương trình ngày hội hiến máu “Vietnam youth festival”, hoạt động rất tốt và thành công.

Qua chương trình trên, sinh viên trường UTM sẽ nhận thức tốt hơn về ý thức trách đối với cộng đồng và xã hội và trong thời gian tới, Sinh viên trường UTM  sẽ  tích cực tham gia nhiều hơn các hoạt động vì cộng đồng.

Đăng ký tư vấn

Trường Đại học
Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị

uts

Tuyển dụng cao học