Trường ĐH Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị - Đã được kiểm định chất lượng quốc gia

Tuyển dụng cao học

Trang thông tin chính thức

Chào mừng bạn đến

Trường Đại học
Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị

VLU OUR CHOICE

Khi bạn là sinh viên UTM, bạn cũng là sinh viên của một ngành nghề cụ thể.

Trường Đại học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị có 39 ngành đào tạo đại học hệ chính quy, thuộc các lĩnh vực:

Tài chính ngân hàng, Nghệ thuật, Kinh tế, Xã hội Nhân văn, Kỹ thuật, Công nghệ, Luật...

#UTM Story

“Lạc” trong vũ trụ ngành nghề

Sáng tạo Content: Nghề cho bạn “trót yêu” nghiệp viết

Khởi nghiệp với dự án: Ngôi nhà Hạnh phúc

Trường Đại học
Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị

uts

Tuyển dụng cao học